"Svētā Jāņa palīdzība", Aprūpes mājas nodaļa

Laktas 8 k.1, Rīga, LV-1013

22026773

Atslēgvārdi
Aprūpe mājās, sociālā palīdzība, sociālā aprūpe mājās, vecu cilvēku
(ļaužu) aprūpe, invalīdu, slimu, vientuļu cilvēku aprūpe, pavadoņa
(pavadoņu), personīgā asistenta pakalpojumi, pavadoņa - asistenta pakalpojumi,
drošības poga, invalīda transports, specializētais, speciālais transports
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, guļošu cilvēku pārvadāšana, transportēšana,
pacientu transports, invalīdu transports, ekskursiju organizēšana invalīdiem,
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tehnisko palīglīdzekļu noma, tehniskie
palīglīdzekļi, invalīdu rati, ratiņkrēsli, ratiņkrēsls, ratiņi, kruķi,
spieķi, elkoņbalsti, pretizgulējuma matrači, humānā palīdzība, lietoti
apģērbi, apavi, zupas virtuve, mazturīgo ēdināšana, maznodrošināto,
maznodrošināti. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga un psihiska
rakstura traucējumiem "Saulessvece", (saules svece) sociālā rehabilitācija,
aprūpe, šizofrēnija, šizofrēnijas, depresija, depresijas, garīgā atpalicība.
Pārtikas pakas, higiēnas pakas, pieņemam apģērbu, ziedot apģērbu, ziedot
mantas, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplekti. Ģimenes
asistents, vasaras nometnes bērniem invalīdiem, bērnu invalīdu pieskatīšana,
bērnu invalīdu vecāku apmācīšana, bērnu aprūpe, audzināšana. Budžeta
un laika plānošana. Sociālās prasmes, ārstu speciālistu konsultācijas.